Onsdagen den 20 december 2023 behövde vi stänga av strömmen i Ylleröd och Loarp mellan kl. 10.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 821 och 826.

Mvh

MSKraft