Den 22/12 kl 5.50  hade vi  ett avbrott p.g.a. starka vindbyar som berörde stationerna: T805, T806, T825, T813, T819, T829, T814, T815, T816, T827, T828, T831, T808, T811, T812, T823 och T820. Berörda områden var: Linderöds samhälle, Bjära, Byrhult, Torastorp, Södra Pårup

Problemet lokaliserades och åtgärdades vid 7.tiden.

Mvh

MSK