Tisdagen den 27/2 hade vi ett planerat strömavbrott i Skea, Adseke, Röslöv och Nyboda med omnejd mellan kl. 08.00 – 10.05 p.g.a. röjningsarbete längs med ellinjerna. De berörda transformatorstationerna var 104, 113, 114, 115, 118 och 120.

Mvh

MSKraft