Fredagen den 8 mars behövde vi ha ett planerat avbrott i Sjöberga mellan kl. 09.00 – 12.00 p.g.a. reparationsarbete på lågspänningsnätet. Den berörda transformatorstationen var 417.

Mvh

MSKraft