Torsdagen den 14 mars behövde vi ha ett planerat avbrott i Sandåkra och Näs mellan kl. 08.00 – 10.00 p.g.a. trädröjning vid luftlinje. De berörda transformatorstationerna var 102, 109, 110, 111 och 119.

Mvh

MSKraft