Torsdagen den 21 mars behövde vi ha två planerade avbrott p.g.a. ombyggnation av högspänningsnätet:

Tid: 09.00 – 11.00 – Berörda områden: Ylleröd och Loarp – Berörda transformatorstationer: 810, 824, 826

Tid: 09.00 – 13.00 – Berört område: Ylleröd – Berörd transformatorstation: 821

Mvh

MSKraft