Fredagen den 24 maj 2024 behövde vi ha ett avbrott i Adseke mellan kl. 08.00 – 08.30 p.g.a. omkopplingar i nätet. Den berörda transformatorstationen var 104.

Mvh

MSKraft