Onsdagen den 5 juni 2024 behövde vi ha ett planerat avbrott i Rickarum mellan kl. 09.00 – 10.00 p.g.a. förbättringsåtgärder på högspänningsnätet. Den berörda transformatorstationen var 620.

Mvh

MSKraft