Dina rättigheter som kund

 

Vi vill att du som kund ska vara nöjd och att ditt elavtal fungerar som det ska. Känner du dig felaktigt behandlad eller har synpunkter på vår hantering finns det olika sätt för dig att gör din röst hörd. Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren och i Ellagen.

Kundservice

I första hand rekommenderar vi att du vänder dig till vår kundtjänst om det är något du är missnöjd med. Det är viktigt för oss att vi får kännedom om ditt ärende så att vi kan hitta en lösning eller förbättra oss.

Konsumentrådgivning

Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. De kan ge dig vägledning om hur du går vidare om du har en tvist med ditt elnäts- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat.

Kommunens konsumentrådgivare/vägledare finns i de flesta kommuner. De kan ge dig oberoende rådgivning om energieffektivitetsåtgärder och annat t.ex inför ett köp. Kolla in din kommuns hemsida för mer information och för att finna kontaktpersoner och telefonnummer.

Omprövning

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt gör en opartiskt prövning av konsumenttvister. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut.

Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som ser till att energimarknaden (el, naturgas och fjärrvärme) fungerar så bra som möjligt. Man granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i näten. Hit kan du vända dig om vill pröva om till exempel anslutningsavgiften är skälig.

Marknadsdomstolen är en specialdomstol som handlägger mål som gäller frågor om marknadsföring skett på ett riktigt sätt. Vid andra typer av tvister kan du vända dig till en allmän domstol.

Mer information

Du kan läsa mer om vilka rättigheter du har som konsument i Ellagen, kapitel 11.

Energimyndigheten

Energimyndigheten är ansvariga över helheten av tillförsel och användning av energi i samhället. De arbetar för att du som konsument ska känna dig trygg i denna konkurrenskraftiga energimarknad samt att vårt energisystem skall ha så låg negativ påverkan på miljö, klimat samt hälsa.