Vi kan hjälpa dig att hämta information som behövs för att byta elleverantör och starta ditt nya elavtal.

Genom att fylla i nedan blankett ger du oss möjlighet att sköta hela processen åt dig.  Vi kontaktar din nuvarande leverantör, hämtar nödvändiga information om anläggning, elavtal och kan även sköta anmälning om flytt eller uppsägning av nätavtal om det skulle behövas. Informationen hanteras enligt gällande regler om personliga uppgifter och delas aldrig med någon annan. Vi garanterar även att fullmakten kommer att användas endast en gång och till det ändamål det är avsett till.

    Fullmakt

    ** Jag lämnar härmed fullmakt till Mellanskånes Kraft AB,
    556504-2362, att få ta del av de uppgifter som finns för mitt ingångna elavtal gällande pris, leveranstid och uppsägningstid. Jag överlåter även till Mellanskånes Kraft AB att anmäla eventuell inflytt eller utflytt hos min nätägare samt att säga upp mitt elavtal, förutsatt att detta sägs upp i tid, så att jag inte drabbas av någon extra kostnad för ev. avtalsbrott. I de fall som det behövs kompletterande uppgifter om mitt nätavtal överlåter jag till Mellanskånes Kraft AB att ta del av och hantera detta. Fullmakten gäller i 6 månader från utskicksdatum.