Vi har sett en ökad trend i intresse för mikroproduktion! Att tillsammans värna om miljön samt att ”odla” sin egen energi är numera ett starkt intresse.

Vad innebär det att vara mikroproducent?
Om man har någon form av energitillverkning som enbart är för ens eget hushåll, vanligast är en anläggning med solcellspaneler eller vindkraft, så är man en mikroproducent.
Elen nyttjas per dag det man tillverkar och överskottet köps in av din elleverantör och ett avdrag görs även hos ditt nätbolag för inmatning av el i deras nät.

Skattereduktion görs hos skatteverket på 60 öre/kwh (upp till 30 000 kwh/år) Detta regleras när din nätleverantör skickar kontrolluppgifter till skatteverket efter årets slut.
Läs mer om skattereglerna här

För att kunna bli en mikroproducent så behöver man tala med en elektriker som gör en föranmälan om er nya anläggning.

Kontakta oss gärna på vår kundtjänst om ni har ytterligare frågor.