Vi har sett en ökad trend i intresse för microproduktion! Att tillsammans värna om miljön samt att ”odla” sin egen energi är numera ett starkt intresse.

Vad innebär det att vara microproducent?
Om man har någon form av energitillverkning som enbart är för ens eget hushåll, vanligast är en anläggning med solcellspaneler eller vindkraft, så är man en microproducent.
Elen nyttjas per dag det man tillverkar och överskottet köps in av din elleverantör och ett avdrag görs även hos ditt nätbolag för inmatning av el i deras nät.

Skattereduktion görs hos skatteverket på 60 öre/kwh (upp till 30 000 kwh/år) Detta regleras när din nätleverantör skickar kontrolluppgifter till skatteverket efter årets slut.
Läs mer om skattereglerna här

Mellanskånes Kraft AB vill främja sina kunder som gör ett aktivt miljövänligt val och skapa sin egen el och har därför tagit fram ett förmånligt erbjudande till dig som microproducent.

SPOT-pris är priset på ert överskott av tillverkad el.

För att kunna bli en microproducent så behöver man tala med en elektriker som gör en föranmälan om er nya anläggning.

Kontakta oss gärna på vår kundtjänst om ni har ytterligare frågor.