Onsdag den 25/01 hade vi ett strömavbrott som berörde Råbockarp och östra och södra delarna av Äsphult
Reparationsarbete blev klart vid 23.00.
Rickarum med omnejd fick strömmen åter efter omkopplingar i nätet.