Vi har för närvarande ett akut avbrott i delar av Rickarum p.g.a. reparation på en av luftledningarna. Strömmen beräknas vara åter ca kl. 14:10. Den berörda transformatorstationen är 617.

 

Med vänliga hälsningar

MSkraft