Tisdagen den 6 mars 2018 har vi ett planerat strömavbrott i områdena Brostorp, Åbro, Åkarp och Olarp mellan kl. 10.00 – 11.00 p.g.a. underhållsarbete. De berörda transformatorerna är 602,603, 604,611, 626, 632, 633, 634 och 638.

Med vänliga hälsningar

MSkraft