Måndagen den 12 mars 2018 har vi ett planerat strömavbrott i områdena Linderöd och Ylleröd mellan kl. 09.00 – 13.00 p.g.a. underhållsarbete. Den berörda transformatorn är 629.

Med vänliga hälsningar

MSkraft