Torsdagen den 24/5 kl. 16.00 hade vi ett akut avbrott i området kring Ljungarumsgården p.g.a. ett påkört träd som drog med ledning. Strömmen var åter ca kl. 17:00. Den berörda transformatorstationen var 105.

 

Mvh

MSkraft