Fredagen den 1 juni stängde vi av strömmen i delar av området Sätaröd mellan kl. 09.00 – 14.00 p.g.a. ombyggnaden på E22. Den berörda transformatorstationen var 912.

Mvh

MSkraft