Vi hade ett planerat strömavbrott 10 Juli i områdena Norra Mellby och Röslöv mellan kl.10.00 – 11.00 p.g.a. reparationsarbete på elnätet.

De berörda transformatorerna är 104, 113, 114, 115, 118 och 120.

Med vänliga hälsningar

MSKraft