Onsdagen den 8/8 hade vi ett kort strömavbrott i områdena Korsaröd och Gunnarp mellan kl. 09.00 – 09:15 p.g.a. akut felavhjälpning. Den berörda transformatorstationen var 301.

 

Mvh

MSkraft