Tisdagen den 14 augusti hade vi stängt av strömmen i områdena Bjärröd och Rickarum mellan kl. 09.00 – 10.00 p.g.a. felavhjälpning. Den berörda transformatorstationen var 615.

 

Mvh

MSkraft