Torsdagen den 16 augusti stängde vi av strömmen områdena Liarum och Brostorp med omnejd mellan kl. 09:00 – 15:00 p.g.a. en påkörd transformator stolpe. De berörda transformatorstationerna var 638, 603, 633, 604 och 634.

 

Mvh

MSkraft