Måndagen den 3 september stängde vi av strömmen i områdena Ljungarum och Bjärröd med omnejd mellan kl. 09.00 – 10.00 p.g.a. omkopplingsarbete. De berörda transformatorstationerna var 105, 623, 622 och 621.

 

Mvh

MSkraft