Måndagen den 3 september stängde vi av strömmen i området Bjärröd med omnejd mellan kl. 08.00 – 10.00 p.g.a. omkopplingsarbete. Den berörda transformatorstationen var 615.

 

Mvh

MSkraft