Onsdagen den 5 september stängde vi av strömmen i området Korsaröd mellan kl. 14.00 – 15.00 p.g.a. underhållsarbete. Den berörda transformatorstationen var 301.

 

Mvh

MSkraft