Tisdagen den 11 september stängde vi av strömmen i delar av Sätaröd mellan kl. 09.00 – 12.00 p.g.a. omkoppling av lågspänningen. Detta berörde endast ett antal hushåll i transformatorstation 912.

 

Mvh

MSkraft