Måndagen den 17 september stängde vi av strömmen i området Tjörnarp mellan kl. 13.00 – 15.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. Den berörda transformatorstationen är 301.

 

Mvh

MSkraft