Torsdagen den 20/9 hade vi strömavbrott i Karlarp med omnejd p.g.a. kabelfel. Strömmen var åter senast kl. 14.00.

Vi har även haft tekniska problem med vår telefoni och det har därför varit svårt att nå oss. Telefonen var åter i funktion kl. 11:15.

Mvh

MSkraft