Fredagen den 21/9 stängde vi av strömmen i området Karlarp, nära Tjörnarpssjön mellan 9:00 och 9:15 p.g.a. av installation av ett nytt reservkraftverk . Den berörda station var 323.

 

Mvh

MSkraft