Måndagen den 8/10 hade vi ett strömavbrott som berörde Rickarum,  Äsphult och Östra Häglinge med omnejd,  omkopplingar pågick och strömmen beräknades vara åter för de flesta inom 30 minuter.

Mvh

MSkraft