Måndagen den 15 oktober kommer vi att stänga av strömmen i Årröd med omnejd mellan kl. 13.00 – 15.00 p.g.a. omkopplingsarbete. De berörda transformatorstationerna är 905, 906 och 909.

 

Mvh

MSkraft