Onsdagen den 17 oktober stängde vi av strömmen i Årröd med omnejd mellan kl. 09.00 – 12.00 p.g.a. omkopplingsarbete. De berörda transformatorstationerna var 905, 906 och 909.

Mvh

MSkraft