Torsdagen den 25 oktober behövde vi stänga av strömmen i Ljungarum och Bjärröd med omnejd mellan kl. 09.30 – 11.00 p.g.a. akut felavhjälpning. De berörda transformatorstationerna var 105, 615, 621, 622 och 623.

 

Mvh

MSkraft