Torsdagen den 1 november behövde vi stänga av strömmen i Häglinge och Ynglingarum mellan kl. 08.30- 09.30  p.g.a. byte av en sprucken isolator.  De berörda transformatorstationerna var 407, 408, 411, 412 och 423.

 

Mvh

MSkraft