Vi har under natten haft 2 st kabelfel och i samband med dessa gjort omkopplingar i nätet, nu har vi fått ytterligare ett fel som berör Er som bor väster om Tjörnarssjön och vid kyrkbyn.

Nu måste vi laga en av dessa kablarna och får räkna med att ni kommer att vara utan ström större delen av dagen.

Ny prognos kommer så fort vi vet mer.

MSK: