Måndagen den 5/11 stängde vi av strömmen i Karlarp med omnejd mellan kl. 13.00 – 15.00 p.g.a. omkopplingsarbete efter helgens kabelfel. De berörda tranformatorstationerna var 307, 308, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 323, 324, 325 och 327.

 

Mvh

MSkraft