Onsdagen den 21/11 behövde vi stänga av strömmen i Ljunga samt Östra- och Västra Häglinge mellan kl. 09.00-12.00 p.g.a. reparation av skadad lina. De berörda transformatorstationerna var 403, 404 och 413.

 

Mvh

MSkraft