Pga tidigare avgrävd högspänningsledning så är delar av Sätaröd fortsatt strömlöst då vi behöver lägga en ny kabel.

Häglinge, Ullarp och Linderöd skall ha strömmen åter.