Måndagen den 3 december hade vi ett kort avbrott mellan kl. 08.00 – 08.30 p.g.a. spänningsreglering i Hedensjö.

 

Mvh

MSkraft