Lördagen den 8 december hade vi två strömavbrott varav det första avbrottet berörde Tegelbruksvägen och Ella mellan kl. 10.15 – 12:40 p.g.a. trädpåfall (grenar) över ledningen.

Det andra avbrottet berörde Häglinge, Yngligarum och Sjöberga med omnejd mellan kl 16.00 – 18.30. Vid det andra avbrottet tog det dessvärre längre tid att få tillbaka spänningen för vissa kunder p.g.a. ett sabotage på batterierna för hjälpspänningen efter ett inbrott i veckan,  som bl.a. även gjorde att vi inte kunde kommunicera via vår fjärrdator.

Mvh

MSkraft