Torsdagen den 20 december hade vi ett planerat avbrott i Tjörnarp, Karlarp och Hedensjö mellan kl. 14.00 – 16.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. Berörda transformatorstationer var 305, 319, 321, 323, 324 och 325.

 

Mvh

MSkraft