Torsdagen den 20 december hade vi ett planerat avbrott i Tjörnarp mellan kl. 13.00 – 16.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. Den berörda transformatorstationen var 304.

 

Mvh

MSkraft