Strömavbrott Häglinge, felsökning pågår.

Kl 12:00 Strömmen åter samtliga kunder efter trädpåfall.