Kort avbrott i Ella pga återinkoppling i vårt nät ca 8:45 – 9:30