Strömavbrott som gäller Gunnarp mot Ella , felsökning pågår.

06:30 Strömmen åter till viss del, strömlöst fortfarande vid station Ella T213 pga av avslagna linor.