Mellan 09:00-09:15 kommer vi ha ett kort avbrott i Sätaröd pga akut felavhjälpning.

Berörda stationer är T907, T910, T912, T1001, T1002, T1003, T1004, T1005, T1006