Måndagen den 14 januari hade vi ett akut avbrott p.g.a. felavhjälpning i Bjärröd, Kroksjö, Ljungarum.
Avbrottet pågick mellan kl. 11.00-12.00.

Mvh
MSKraft