Fredagen den 8 februari behövde vi stänga av strömmen i Karlarp med omnejd mellan kl. 08:00-08:30 p.g.a. akut felavhjälpning. De berörda transformatorstationerna var 323, 324 och 325.

Mvh

MSKraft