Tisdagen den 12 februari hade vi ett planerat avbrott i Tjörnarp och Ella mellan kl. 09.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 201,205,210, 213 och 215.

Mvh

MSKraft