Fredagen den 1 mars 2019 behövde vi stänga av strömmen i Sätaröd mellan kl. 09.00 – 13.00 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet. Den berörda transformatorstationen var 912.

Mvh

MSKraft