Onsdagen den 27 februari 2019 behövde vi stänga av strömmen i Tjörnarp och Hedensjö mellan kl. 09.00 – 11.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 304, 305, 319 och 321.

Mvh

MSKraft